VIÐSKIPTASKILMÁLAR SÓTA LODGE

Innritun: 14:00 – 22:00
Útskráning: 07:00 – 11:00

Afbókun þarf að berast þremur dögum fyrir innritun.
Ef afbókað er með styttri fyrirvara þarf að greiða fyrir eina gistinótt.
Öll uppgefin verð innihalda virðisaukaskatt.

Börn yngri en 2 ára dvelja án endurgjalds á Sóta Lodge. Barnarúm er til reiðu og rúmast eitt í herbergi, en þess er óskað að haft sé samband við móttökuna fyrir komu til að panta barnarúm á herbergið.

Barnaverð gildir fyrir börn 2-11 ára.

Gæludýr eru ekki leyfð.

Við tökum við: Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners Club, JCB, Discover og Union Pay.
Við áskiljum okkur rétt til að skuldfæra fyrirfram gistingu á greiðslukort.
Bókun á hótelinu telst ekki staðfest nema að búið sé að gefa upp greiðslukortanúmer.

Við heitum viðskiptavinum fullum trúnaði um allar þær upplýsingar sem viðskiptavinur gefur upp í tengslum við viðskiptin. Upplýsingar frá viðskiptavini verða ekki afhentar þriðja aðila undir neinum kringumstæðum.

Sendingar úr kerfi okkar kunna að nota persónuupplýsingar, s.s. búsetu, aldur eða viðskiptasögu, til að útbúa viðeigandi skilaboð til viðskiptavina. Þessar upplýsingar eru aldrei afhentar þriðja aðila. Viðskiptavinir geta ætíð afskráð sig og þannig hafnað notkun á slíkum upplýsingum.

Varnarþing:

Ákvæði og skilmála þessa ber að túlka í samræmi við íslensk lög. Komi upp ágreiningur eða telji einhver að hann eigi kröfu á hendur Sóta Lodgeá grundvelli ákvæða og skilmála, verður slíkum ágreiningi eða kröfu vísað til meðferðar hjá íslenskum dómstólum.

SKILMÁLAR FYRIR SKIPULAGÐAR HÓPFERÐIR Á VEGUM SÓTA SUMMITS

Trúnaður:

Sóti Summits heitir kaupanda fullum trúnaði um allar þær upplýsingar sem kaupandi gefur upp í tengslum við viðskiptin. Upplýsingar frá kaupanda verða ekki afhentar þriðja aðila undir neinum kringumstæðum.
Sendingar úr kerfi okkar kunna að nota persónuupplýsingar, s.s. búsetu, aldur eða viðskiptasögu, til að útbúa viðeigandi skilaboð til viðskiptavina. Þessar upplýsingar eru aldrei afhentar þriðja aðila. Viðtakendur geta ætíð afskráð sig og þannig hafnað notkun á slíkum upplýsingum.

Bókanir og afbókanir:

Hægt er að bóka ferðir með Sóta Summits í gegnum heimasíðu eða með tölvupósti á info@sotisummits.is. Greitt er gegnum bókunarsíðu, en einnig er tekið við millifærslum. Upphæðina má leggja inn á reikning: 536-26-420605, kennitala: 420605-0480. Koma þarf fram hver leggur inn, fyrir hvaða ferð og dagsetning þessarar ferðar. Að auki skal senda afrit af millifærslunni á netfangið info@sotisummits.is.

Bókanir byggja á fyrstur kemur, fyrstur fær reglunni og fullnaðargreiðsla þarf að liggja fyrir brottför til að tryggja sér pláss í hópferðum, á námskeiðum og í dagsferðir. Afbókanir og breytingar á bókunum þarf ávallt að gera skriflega með tölvupósti á netfangið info@sotisummits.is.

Staðfestingargjald er 20% af verði ferðar og greiðist þegar ferð er pöntuð. Staðfestingargjaldið er óafturkræft. Lokagreiðsla skal liggja fyrir eigi síðar en tveimur vikum fyrir brottför.

Bókanir á námskeið:

Námskeið/ferð/kennsla staðfestist þegar lágmarksþátttaka hefur verið tryggð.

Bókanir í dagsferð:

Dagsferðir eru ferðir sem standa í skemur en sólarhring. Dagsferð staðfestist þegar lágmarksþátttaka hefur verið tryggð.

Afbókanir

Sóti Summits áskilur sér rétt til þess að breyta dagskrá ferðar eða aflýsa henni með öllu vegna veðurs eða annarra ófyrirsjáanlegra aðstæðna til þess að tryggja öryggi farþega og starfsfólks. Þá verður haft samband við þá sem hafa skráð sig og þeim boðin inneignarnóta í formi gjafabréfs eða full endurgreiðsla.

AFBÓKUNAR- OG ENDURGREIÐSLUSKILMÁLAR

  • 80% endurgreiðsla ef afbókað með meira en 7 daga fyrirvara
  • 50% endurgreiðsla ef afbókað með meira en 72 klst fyrirvara
  • Engin endurgreiðsla ef afbókað með minna en 72 klst fyrirvara

Ef ferð er frestað vegna veðurs, er boðið upp á eftirfarandi kosti:

  • Fulla endurgreiðslu
  • Tilfærslu ferðar á aðra dagsetningu

Verð og verðbreytingar:

Sóti Summits leitast við að tryggja endanlegt verð á heimasíðu sinni. Við áskiljum okkur þó rétt til leiðréttinga á verði eða endurgreiðslu ferðar í tilfellum þar sem rangt verð birtist vegna villu í uppsetningu eða af öðrum tæknilegum ástæðum.
Ferð sem er að fullu greidd tekur þó ekki slíkum verðbreytingum og sé ferðin greidd að meiru en hálfu en þó ekki að fullu tekur ferðin verðbreytingum að 50% hluta.​

Tryggingar og skyldur þátttakenda:

Jafnvel þótt ýtrasta öryggis sé gætt í ferðum fylgir þátttöku í ferðum óhjákvæmilega einhver áhætta sem Sóti SUmmits skal upplýsa þáttakendur um. Þátttakendur ferðast ávallt á eigin ábyrgð.

Sóti Summits tryggir hvorki farþega, útbúnað né önnur verðmæti í ferðum. Þátttakendur skulu ávallt fara eftir fyrirmælum fararstjóra og hvorki stofna sér né öðrum í hættu.
Þátttakendur eru hvattir til að láta vita af undirliggjandi sjúkdómum, ofnæmi eða öðrum vandamálum sem geta haft áhrif á líðan og líkamsástand undir álagi eins og í fjallaferðum.

Afturköllun eða breytingar:

Sóti Summits áskilur sér rétt til þess að breyta dagskrá ferðar eða aflýsa henni með öllu vegna veðurs eða annarra ófyrirsjáanlegra aðstæðna, s.s. stríðsástands, smitsjúkdómahættu eða verkfalla, til þess að tryggja öryggi farþega og starfsfólks.

Að sama skapi er farþega heimilt að afturkalla farpöntun alferða vegna samsvarandi þátta, s.s. stríðsaðgerða, lífshættulegra smitsjúkdóma eða annarra hliðstæðra tilvika sem hafa afgerandi áhrif á framkvæmd ferðar þegar a.m.k. 7 dagar eru til brottfarar. Í slíkum tilvikum ber ferðaskrifstofu að endurgreiða allt fargjaldið að frádregnu staðfestingargjaldi. Þetta gildir þó ekki ef farþegi hefði mátt sjá fyrir um ofangreinda atburði og ástand er samningur var gerður.

Vandamál:

Komi upp einhver vandamál í ferð skal umsvifalaust gera fararstjóra viðvart sem reynir að greiða úr vandanum og leysa hann á staðnum. Takist það ekki getur farþegi sent skriflega kvörtun um málið til Sóti Summits eins fljótt og unnt er og í síðasta lagi innan mánaðar frá því að ferð lauk, annars verða hugsanlegar bótakröfur ekki teknar til greina. Komi farþegi ekki umkvörtunarefni sínu á framfæri við fararstjóra meðan á ferð stendur fyrirgerir farþegi rétti sínum til hugsanlegra bóta.

​Varnarþing:

Ákvæði og skilmála þessa ber að túlka í samræmi við íslensk lög. Komi upp ágreiningur eða telji einhver að hann eigi kröfu á hendur Sóta Summits á grundvelli ákvæða og skilmála, verður slíkum ágreiningi eða kröfu vísað til meðferðar hjá íslenskum dómstólum.